A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Foreldremøte

Storforeldremøte

FELLES FORELDREMØTE

TYSDAG 3. SEPTEMBER KL. 19.00-20.00

Saker:

  • Gaupne skule sine satsingsområde
  • Skulebibliotek
  • Forventningar til føresette
  • Samarbeid og dialog skule-heim
  • § 9a i Opplæringslova: Elevane sitt skulemiljø.
  • Trygg skuleveg
  • Saman om barn i Luster (SABU)
  • Informasjon om tverrfagleg samarbeid og skulehelsetenesta v/helsesjukepleiar Berit Skjerdal

NB! 2., 6. og 7. klasse har eige foreldremøte frå kl. 18-19, og 3., 4. og 5. klasse har møte frå kl. 20-21.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS