A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Internasjonal dag 06

Internasjonal dag 06.11.19

Me ynskjer alle elevar, føresette, familie, vener og bygdefolk velkomne til ein kjekk kveld i Gaupne idrettshall onsdag 6. november frå kl. 17 til 18.30. Opplegget er eit samarbeid mellom Gaupne skule, Luster ungdomsskule, Gaupne barnehage, Luster vaksenopplæring, NAV Luster og Luster frivilligsentral.

2019-10-29
Elevundersøking

ELEVUNDERSØKINGA

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking der elevar får seie meininga si om læring og trivsel i skulen. Skulen, kommunen og staten brukar resultata til å gjere skulen betre. Det er obligatorisk for skulane å gjennomføre undersøkinga for elevar på 7. og 10. trinn. Undersøkinga er anomym.

Elevar i 7. klasse kan svare på undersøkinga her

2019-10-29

Presentasjon frå Storforeldremøtet 03.09.10

Her finn de presentasjonen som vart gått gjennom på foreldremøtet:

Presentasjon 03.09.19.ppt

2019-09-03
Powered by CustomPublish AS