A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Foreldremøte

Storforeldremøte

Tysdag 4. septemer kallar me inn til storforeldremøte i aulaen ved Gaupne skule kl. 19.00. 

Saker: 

 • Gaupne skule sine satsingsområde

 

 • Samarbeid skule-heim
  • Heimesida
  • Visma - merknader
  • System for utviklingssamtalar
  • Søknad om skulefri
  • Oppfølging av elevfråvær

 

 • § 9a i Opplæringslova: Elevane sitt skulemiljø.

 

 • Arbeid med læringsmiljø ved Gaupne skule

 

 • Ordensreglar for elevar i grunnskulen i Luster kommune

 

 • Ordensreglar for elevar ved Gaupne skule

 

 • Informasjon om tverrfagleg samarbeid og skulehelsetenesta

 

 • Informasjon om modell «Saman om barn i Luster»

 

5. , 6. og 7.kl. skal ha eigne klasseforeldremøte frå kl. 18.00-19.00, medan 2., 3. og 4.kl. har sine klasseforeldremøte frå kl. 20.00-21.00

Me ynskjer alle føresette vel møtt!

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS