A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

IMG_7369

God jul og godt nytt år frå alle tilsette på LUS

Då er enda eit skulehalvår omme. Det er ei glede å få vere med ungdommar kvar dag. Dei lærer oss noko nytt heile tida. Elevane på skulen er aktive i friminutt, dei jobbar med lekser og lærer noko kvar dag – er målet! Eit godt heim-skule samarbeid er ein føresetnad for å få til dette, og me vil samstundes takke for at de føresette stiller opp på arrangement i regi av skulen.

Me vil rette ein ekstra takk til 10. trinn for vel gjennomført juleball. Dei hadde i år særleg fokus på inkludering, sosialt fellesskap og glede (dans). Det er gode verdiar. Det var og flott underhaldning, med gode parodiar på oss som jobbar på skulen. Bilete som er vedlagt er frå øvinga i forkant av ballet.

Me vil takke for godt samarbeid og ynskje alle ei god jul og eit godt nyttår!

3. januar 2018 kl. 9 startar skulen opp igjen. Då er me klare med ny energi for læring!

 

Helsing alle tilsette på LUS

2017-12-23

Kjøp-sal-bytte

Elevkveld torsdag 2.november kl 20-23

Det nærmar seg juleball - Luster ungdomsskule og ME`N`U arrangerer elevkveld for aldresgruppa 13-17 år med kjøp, sal og bytte av kjolar/dressar. sko og anna tilbehør. Har du noko liggande som du ikkje treng lenger? Ta med og sjå at det kanskje kan kome til nytte likevel!

9.trinn arrangør

2017-10-31
Powered by CustomPublish AS