A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Info om koronasituasjonen

Velkommen til oppstart 4.januar 2021 - kl 09.00

2021-01-03
kristin

Helsing frå rektor

Takk for 5 gode år på Luster ungdomsskule, lukke til vidare

Kjære gode elevar, føresette og kollegaer,

Det er kjekt at me no snart har i hende ein ny skulekatalog på Luster ungdomsskule. Det har me hatt ein gong tidlegare, i mi tid som rektor. Eg er jo ein utruleg stolt rektor, som gler meg til å vise fram alle dei kjekke elevane me har på Lus.

2020-10-19
jorunn

9.og 10.trinn veke 39

Foreldremøte

I veke 39 har 9. og 10.klasse hatt foreldremøter. Med oss har me hatt Stein Helge Selland frå politiet og helsesjukepleiar Jorunn Ødegård. 

 

2020-09-24
Powered by CustomPublish AS