A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Rådgjevar

10[1]

Hospitering veke 44 -2020

Slik situasjonen med korona ser ut no gjennomfører me planlagt hospitering i veke 44. Endringar kan skje på kort tid, om smittesituasjonen endrar seg. 

2020-09-04

Skuleåret 2020/2021

No er me godt i gang med eit nytt skuleår. og for 10.klasse blir det litt nytt ein skal forhalde seg til.

2020-08-28

Skjema til bruk når du skal skaffe deg jobb. Innleveringsfris 26.februar 2020

Praktisk yrkesorientering

2020-02-10

Innleveringsfrist 23.januar

Valskjema hospitering 9.klasse

2020-01-13

Oppgåver til skulehospitering og arbeidsplass veke 44

Oppgåver i samband med hospitering - 10.klasse

2019-10-23

Skjema i samband med å skaffe seg jobb til hospiteringa i veke 44

Praktisk yrkesorientering 10.klasse

2019-10-03

Endringar i utdanningsprogramma frå hausten 2020

Utdanningsprogramma

Det vert nokre endringar innan yrkesfagleg retning når det gjeld utdanningsprogramma frå 2020. Kvar utdanningsprogramma skal vere vert fastsett seinast januar 2020. 

Legg ved oversikt over dei nye programma og kva yrker ein kan velje. NB! Når du søker på vilbli.no og fylke må du velje Vestland. 

2019-09-20
Powered by CustomPublish AS