A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Læringsmiljø

sjå oppdatert informasjon for Luster

Mobbeombud i alle fylker

Oppdatert skulemiljø-informasjon med kontaktinfo til det nye  mobbeombodet i fylket.

Følg lenke under:

http://www.luster.kommune.no/skulemiljoe.6035994-432767.html

 

 

2018-08-23

Nye reglar om elevane sitt skulemiljø - nytt kapittel 9a

http://www.luster.kommune.no/skulemiljoe.6035994-432767.html

 

 

2018-02-08

P.I.S.

2014-09-18
Powered by CustomPublish AS