A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Program 2019

17. mai

Tradisjonen i bygda er at det er tog etter gudstenesta i kyrkja. Festgudstenesta byrjar i Gaupne kyrkje kl. 11.30. Elevane skal møte opp utanfor kyrkja seinast kl. 12.20. Dei skal stille opp og gå klassevis saman med lærar/klassekontakt i toget. Dei som deltek på gudstenesta saman med foreldra sine, går ut og stiller opp når denne er ferdig. Alle klassefanene vert frakta felles opp til kyrkja på føremiddagen. Ruta er som følgjer: Ned kyrkjereina, forbi barnehagen og ned til krysset ved Årskog, Øyagata til krysset ved Rådhuset (stogg med musikkinnslag ved omsorgssenteret), forbi Gaupnetunet, bort til skulen og derifrå på gangvegen bort til idrettshallen.

Festprogrammet startar kl. 14.00. Etter at me har sunge «Ja, vil elsker» som allsong, er det elevane ved Gaupne skule sin tur til å opptre. Dei skal framføre skal eit barnepotpurri og «Det går eit festtog gjennom landet». Elevane skal møte opp ved scena. 7. klasse stiller seg opp bakerst, med ryggen til scena, så vert det ei ny rekke pr. klasse. 1. klassingane står fremst mot publikum. Etter at songprogrammet er gjennomført, overtek foreldra igjen ansvaret for sine eigne

Det er obligatorisk at alle elevar har med seg flagg i toget og under fellessongen.

 

 

Med ynskje om ei flott feiring!

 

 

Linda Øvregard Røhme, rektor

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS