A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

pizzabollar_450x300

PIZZABOLLESAL!

Torsdag 15.mars sel 7.klasse pizzabollar! Kr. 15,- for ein bolle, og maks to stk. per elev :)

2018-03-14
inga adgang

NY info: Gymsalen stengt i TRE veker

Viktig informasjon, oppdatert 19.februar:
Gymsalen vår må stengjast tre veker grunna vedlikehald (samt kursdag for tilsette) i

veke 7, 8 (vinterferien) og 9.

Dato: 12.februar-4.mars.

Det er dessverre ikkje høve til å nytte salen i det heile i denne perioden.
Me beklagar ulempene for våre brukarar!

2018-02-19
jul 1

Siste skuledag 2017

Siste skuledag i 2017 blir ONSDAG 20.desember. Elevane vil ha "vanleg" skuledag.

1.-4.kl: 08.30-12.20

5.-7.kl: 08.30-14.40

Hugs! Tøm garderoben for klé og sko før jul!

God jul!

Første skuledag i 2018 er onsdag 3.januar.

2017-12-18
Powered by CustomPublish AS