A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Møte i FAU

Minner om møte i FAU i kveld, tysdag 6.november kl.20.00.

Innkalling og referat frå FAU (og SU) finn de til menyen til venstre under "Samarbeid med heimen".

2018-11-21
Saman om barn og unge

Nytt tilbod!

Saman om barn og unge i Luster

Kven kan hjelpe meg? Kva finst av hjelp? Kva gjer eg om eg vert bekymra for ein elev på skulen min? Kva gjer eg om eg ser at nabojenta har det vanskeleg? Dette er spørsmål som du får svar på i Luster kommune sin nye digitale modell som du finn under "Kommunale tenester" i venstre kolonne. Modellen skal vere til hjelp for alle innbyggjarane i Luster, samt tilsette som jobbar med barn og unge. Klikk på sirklane for å kome til dei ulike områda, og vidare på overskrifta som kjem opp.

2018-09-05
pizzabollar_450x300

PIZZABOLLESAL!

Torsdag 15.mars sel 7.klasse pizzabollar! Kr. 15,- for ein bolle, og maks to stk. per elev :)

2018-03-14
Powered by CustomPublish AS