A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Helsestasjon tenesta i skulen

Oversikt over når helsesjukepleiar er på skulen finn de i venstre kolonne under "Samarbeid med heimen" - "Helsetenesta".Bilete Helsesjukepleiaroversikt

2019-09-06
Vår visjon

Foreldremøte torsdag 5.september

Det blir foreldremøtekveld torsdag 5.september, sjå innkalling på e-post!

kl.17.30: barnehage (på personalrommet i samfunnsbygget)

kl.19.00: felles for barnehage og skule (i gymsalen)

kl.19.45: skule (i gymsalen)

kl.20.15: 5.-7.klasse (i klasserommet)

Velkomen!

2019-09-03

FAU og SU møte for 2019-20

Første møte i FAU og SU blir torsdag 19.september. Klassekontaktane møter i FAU. FAU vel sine representantar til SU.

2019-09-03
Powered by CustomPublish AS