Som tilsett i Luster kommune har du eit ansvar for å sikre at ikkje uvedkommande får tak i din kommunale E-post (WebMail)
Her er eit par nyttige tryggleikstips:

  1. IKKJE vel at pc`en skal hugse passordet.
  2. HUGS Å LOGGE UT!!
  3. IKKJE bruk automatisk innlogging på mobile einingar (telefon mm)

Alle har eige brukarnamn: 26******

Lenkje til WebMail for tilsette i Luster kommune: https://webmail.luster.kommune.no/owa

Om du ikkje klarar logge inn på eposten din, kontakt IKT avdelinga på tlf. 57 68 55 35