• Utsending av lønsslipp må endrast for å vere godkjent i forhold til den nye personvernlova
  • Frå oktober 2018 vil lønsslippen bli sendt både på e-post og vere tilgjengeleg på web.
  • Det blir sendt brukarnamn og passord på e-post til alle tilsette. Systemet sender fleire alternativ på brukarnamn, men du skal nytte e-postadressa di som brukarnamn. Passord finn du under «passord web» i e-posten.
  • Passordet blir du bedt om å byte ved første innlogging.
  • Når du har logga inn, må du gå på «Meg Selv», «Dokumenter» og velje «Lønnslipper» for å få opp ei liste med dine lønsslippar.
  • Frå januar 2019 vil lønsslipp vere tilgjengeleg på web og på mobil via ein app som heiter «Visma Employee».
  • Frå januar 2019 skal fråvær og ferie registrerast i Visma. Registrer fråvær og ferie ved å gå «Meg Selv», «Personalskjema» og trykk på den grøne knappen «NY

Spørsmål kan rettast til ingvild.midtun.kjos@luster.kommune.no eller margunn.hillestad@luster.kommune.no