Etternamn Fornamn Arbeidsstad Stilling Telefon E-post
Bergseth Anna Andrea ATS Arbeidsterapeut 57685735
Bøen Anita ATS Teamleiar vaskeri 57685735 90152231
Engjom Jane ATS Teamleiar kjøkken 57685737 48205544
Fardal Kjetil Nyland ATS Teamleiar vedproduksjon mm 57685735 90056560
Fransen Paulus ATS Teamleiar kjøkken 57685737
Midtun Anita ATS Arbeidsterapeut 57685735 90516823
Stegegjerdet Odd Atle ATS Leiar 57685734 99459374
Vikdal Kirsten ATS Nestleiar 57685735 95824245
Åberg Karl Stefan Folkehelse Fotograf og innholdsprodusent 57685735
Otterhjell Torill Yttri Bibliotek Sekretær 57685653 97696598
Veum Ellen Pauline Borch Bibliotek Biblioteksjef 57685652 41455856
Slinde Ingrid Marie Eigedom Ingeniør 57685590 91787890
Svåi Jan Magne Eigedom Leiar 57685504 41471533
Torvaldsen Audun Eigedom 57685594 95893270
Øygarden Johannes Eigedom Prosjektleiar 57685534 90604532
Hauge Britt Marie Veum Folkehelse Konsulent 57685536 99539743
Krogstadmo Marte Folkehelse Prosjektleiar 47642083
Navarro Armando Folkehelse Prosjektmedarbeidar 95799704 95799704
Orrestad Elisabeth Bondevik Folkehelse Prosjektleiar 97528699
Agdal Kari Eikanger Gaupne barnehage Pedagogisk leiar 57685780
Barstad Karoline Gaupne barnehage Barnehagelærar 90860098
Falkgjerdet Anne Iren Gaupne barnehage Pedagogisk leiar 57685780
Farestveit Solveig Kristin Gaupne barnehage 57 68 59 35
Hauge Elin Kollsete Gaupne barnehage Styrarassistent 57685780
Haugen Kristine Gaupne barnehage Barnehagelelerar
Heløy Heidi Gaupne barnehage Barnehagelærar 91379636
Kvalsøren Anne Merethe Gaupne Barnehage Styrar Gaupne barnehage 57685786 90588369
Monsen Siv Oddny Gaupne Barnehage Spesialpedagog 40486722
Nordal Stine Gaupne barnehage Pedagogisk Leiar 95054709
Sjøli Anne Sofie Gaupne barnehage Førskulelærar
Solheim Hege Gaupne Barnehage Spesialpedagog 57 68 59 35
Veum Anne Margrete Gaupne barnehage Pedagogisk leiar 57685780
Bakken Anne-Lise Gaupne skule Inspektør 57685740 90139508
Røhme Linda Øvregard Gaupne skule Rektor 57685742 40228586
Bondevik Kjell Olav Luster omsorgssenter Sjukepleiar/fagutviklar heimetenesta/Gericakontakt 57682093 92872797
Bukve Gunn Wenche Tenestekontoret Konsulent 57682090 48219416
Didriksen Ingvild Grandmo busenter Fagleiar Grandmo busenter 48007815
Evjestad Dorthe Sørheim Gaupne heimeteneste Miljøterapeut 57681015
Fredheim Anne Grete Hafslo omsorgssenter Miljøterapeut 40406803
Gauteplass Anne-Britt Kjøkken
Haugen Jorunn Sofie Luster omsorgssenter Sjukepleiar
Helle Rune Grandmo busenter Leiar Grandmo busenter 48114269
Hovland Sissel Merete Sandvik Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar 57685706 / 55685703
Høyheim Aud Jorunn Tjenestekontoret Konsulent for menneske med nedsett funksjonsevne 57685715 41635549
Kveane Tone Kjervik Gaupne omsorgssenter Leiar Gaupne omsorgssenter 57685713 91807550
Leirdal Bjørn Ove Nytun Tjenestekontoret Ergoterapeut 57685712 45875426
Lomheim Arve Luster omsorgssenter Fagleiar/sjukepleiar 57682513 99164057
Molland Tove Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar, høyrselkontakt
Myklebust Bente Karin Grandmo busenter Hjelpepleiar 57681015 46503150
Røneid Margrete Søhoel Hafslo omsorgssenter Fagleiar Hafslo omsorgssenter 57685804
Sagerøy Mary Karin Tenestekontor Konsulent 5716
Snøtun Anny Yttri Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar
Solvi Anne Kristin Gaupne omsorgssenter Tryggleiksalarmkontakt
Stuppelshaug Ingvill Luster omsorgssenter Hjelpepleiar, Alarmkontakt
Teigen Ann Kristin Gaupne omsorgssenter Heimehjelp 57685812 47619122
Teigen Siv Anne Sjukepleiar, tiltaksleiar 95779314
Velthuijs Emilie Kriens Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar
Abelsen Vivi Ann Fedje Psykisk helseteam Psykiatrisk sjukepleiar 57685634 99168050
Alme Mariann Luster legekontor Førstesekretær 57685603 97176743
Bukve Kari Ingeborg Fysioterapi Fysioterapeut 57685620 90770028
Endresen Austheim Jofrid Luster legekontor Sjukepleiar 57685627 45878041
England Ane Sigrid Midtbø Luster legekontor Sjukepleiar 57685631 47502023
Fuglesteg Mariann Luster legekontor Sjukepleiar 57685600 93068743
Gjerde Jonny Psykisk helseteam Miljøarbeidar 57685623 90893255
Halle Linnea Jarmund Luster Legekontor Lege 57685600
Haugane Henny Helsestasjon Helsesjukepleiar 57685636 45878043
Haugen Gro Sissel Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar 57685600 48137306
Hermansen Linda Fysioterapi Fysioterapeut 57685707 97705054
Kalhagen Sigrun Sandvik Luster legekontor Bioingeniør 57685603 97647147
Kalstad Bjørn Fysioterapi Fysioterapeut 57685608
Kalstad Randi Psykisk helseteam Vernepleiar 57685610 95174301
Kjos Øygunn Sofie Høyheim Luster legekontor Førstesekretær 57685619 97591370
Kolås Maria Helsestasjon Turnuskandidat Fysioterapi 47279102
Larsen Morten Hojlund Luster legekontor Lege 57685600
Liestøl Siri Hafslo omsorgssenter Lege 57685600
Lilleeng Bård Luster legekontor Vikarlege 57685600
Meisterplass Anniken Psykisk helseteam Ruskonsulent 57685635 95053842
Moen Silje Systad Psykisk helseteam Psykiatrisk sjukepleiar 57685611 94145979
Rosager Sofie Linaa Luster legekontor Lege 57685600
Schønberg Knut Cotta Luster legekontor helsesjef/kommuneoverlege 57685600
Skjerdal Berit Helsestasjon Leiande helsesjukepleiar 57685605 45878044
Skorve Jori Solstad Fysioterapi Leiar treningssenter 92254577 47909578
Stegegjerdet Bjørg Gaupne omsorgssenter Hjelpepleiar
Sørheim Kirsten Psykisk helseteam Aktivitør 95851539
Thorsnes Aina Røyrvik Psykisk helseteam Psykiatrisk sjukepleiar 99109519 99109519
Uglane Marit Thune Luster legekontor Fastlege 57685600
Van Elswijk Carolina Johanna Hendrika Helsestasjon Fysioterapeut 57685624 47808961
Vigdal Elen Karine Kine Rønningen Helsestasjon Jordmor 57685622 91551273
Volle Eirin Fysioterapi Turnuskandidat Fysioterapi 45206832
Ødegård Jorunn Helsestasjon Helsesjukepleiar 57685606 47808260
Øvrebø Olfert Psykisk helseteam Psykolog 57685600
Øvregard Kjellrun Luster legekontor Førstesekretær 57685630 91647334
Eide Trond Helge IKT Kvalitetsleiar 57685537 90092405
Fristad Tom Rune IKT IKT Konsulent 57685510 97666892
Frækaland Tobias IKT Lærling IKT 57685535 99545099
Leirdal Ådne-Sigurd IKT Lærling IKT 57685535
Nordeide Endre IKT IKT-konsulent 57685509 99491688
Bjørnetun Erling Kultur Kultursjef 57685521 47865650
Kjellevold Ludvik Kulturskule Inspektor 91736123
Rørstadbotten Morten Kyrkjekontoret Kyrkjeverje 57685647 94054671
Saur Øygunn Elin Kyrkjekontoret Konsulent 57685639 95836043
Borger Arne Kristian Landbruk og Naturforvaltning Skogbrukssjef 57685551 41498491
Ekrene Åshild Landbruk og Naturforvaltning Rådgjevar landbruk og naturforvaltning 57685582
Hatlevoll Runar Landbruk og naturforvaltning Fjelloppsyn 57685581 99153603
Smeby Stephan Landbruk og Naturforvaltning Rådgjevar 57685584 94404766
Snøtun Magnus Landbruk og Naturforvaltning Fagleiar Landbruk og naturforvalting 57685583 40840875
Øyrehagen Håvard Landbruk og Naturforvaltning Rådgjevar 91763761
Marås Siv Merete Lustrabadet Teknisk leiar 57685685 95844876
Monsen Kent Lustrabadet Daglegleiar 57685683 91519766
Skjerven Terje Lustrabadet Vikar teknisk leiar 57685683
Brunborg Linda Kristin NAV Fagleiar 47447113
Carlsen Kjerstin Mari Holm NAV Rådgjevar
Eggum Anne Lene NAV Leiar 41290966
Kvam Geir Arne NAV Økonomi rådgjevar
Lund May Iren Langleite NAV Rådgjevar
Menes Hove Julie NAV Student
Systad Trine Anita Folkehelse Prosjektleiar 99591977
værnes navjord Frida NAV
Østbø Andrea NAV Student
Grov Olav Næring Næringssjef 57685508 97764587
Ese Oddbjørg Oppvekst Pedagogisk konsulent barnehage 57685520 41460468
Sanden Håvard Takle Oppvekst Ressurslærar 97790513
Teigen Knut Åge Oppvekst Leiar oppvekst 57685522 95147914
Kvalen Ivar Ordførar Ordførar 57685502 95191829
Bjelde Olaug Marie Personal og organisasjon Rådgjevar 57685575 41859604
Hillestad Margunn Personal og organisasjon Rådgjevar 57685597 99107174
Kjos Ingvild Midtun Personal og organisasjon Konsulent 57685574
Kjos-Wenjum Gunvor Personal og organisasjon Rådgjevar 57685576 90021172
Røhme John Olaf Personal og organisasjon Kommunalsjef/Assisterande Rådmann 57685505 90062845
Sanden Svein Økonomi Stabsleiar 57685506 93242850
Begby Haakon Stauri Plan Byggjesakshandsamar 57685598
Bjørndal Oliver Plan Kommuneplanleggjar 57685518 46449223
Fossen Bjørn Inge Plan Ingeniør 57685588 91183796
Handegård Inger Plan Planleggjar 57685591
Kjaerland Rune Plan Ingeniør 48246114
Klemetzen Sofie Plan Verdsarvkoordinator 97157616
Landmark Birgitte Eitrem Plan Byggjesaksbehandlar / Arealplanleggjar 57685586 98467380
Lerum Arne Ingjald Plan Senior rådgjevar 57685589 99153715
Svanheld Knut Vidar Plan Fagleiar Plan 57685507
Vinje Torunn Marie Løne Plan Kommuneplanleggjar 57685593
Andersson Juha Revisjon
Bøyum Anne Katrin Revisjon Revisor
Yttri Robert Revisjon
Skartun Jarle Rådmann Rådmann 57685503 91866005
Bjørnetun Kari Hunshamar Servicetorget Sakshandsamar 57685514
Ellingseth Liv Johanna Servicetorget Sakshandsamar 57685513
Grøthe Amalie Forthun Servicetorget Lærling 57685533
Haukadal Ingrid Servicetorget Kontormedarbeidar 57685500
Kilen Anne Britt Servicetorget sakshandsamar 57685587
Kvalen Marit Servicetorget Fagleiar Arkiv 57685512
Leirdal Karin Johanna Lingjerde Servicetorget Sakshandsamar 57685511
Ruud Anita Bjørk Servicetorget Tenesteleiar 57685596 97648185
Saur Gunnlaug Servicetorget Sakshandsamar 57685517
Venjum Unni Sture Servicetorget Sakshandsamar 57685525
Alme Gyda Hauge Luster omsorgssenter Gruppeleiar 57682521
Bruhaug Wenche Luster omsorgssenter Husøkonom 57682508
Dressel May Elin Luster omsorgssenter Sjukepleiar
Feigum Signy Luster omsorgssenter Verneombod
Grytten Bente Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar
Haugen Charlotte Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar
Heltne Ruth Berit Johnsen Luster omsorgssenter Aktivitør 57682516
Heltne Svein Tore Gaupne sjukeheimsteneste (Sentralkjøken) Kjøkensjef 57685704
Hollås Kari Anne Luster omsorgssenter
Hunshamar Liv Norunn Luster omsorgssenter Leiar Luster omsorgssenter 57682502 91804901
Kjærvik Asborg Leirdal Gaupne sjukeheimsteneste Sjukepleiar
Kvam Ruth Karin Hafslo omsorgssenter Leiar Hafslo omsorgssenter 57685802 95234367
Lie Beate Bondevik Hafslo omsorgssenter Sjukepleiar 91776434 91776434
Melheim Marit Eide Gaupne omsorgssenter Kreftkoordinator 45875435
Midtun Eldbjørg Gaupne sjukeheimsteneste
Olsen Helene Magistad Luster omsorgssenter Fagleiar Luster omsorgssenter 57682507 97684763
Paulsen Kari Olseng Gaupne sjukeheimsteneste Leiar Omsorgstenesta 57685702 41689136
Råum Kjerstin Perly Gaupne omsorgssenter Sjukepleiar
Sandvik Henriette Lillesvangstu Gaupne omsorgssenter Fagleiar Gaupne omsorgssenter 57685714 41558560
Sannebro Lars Erik Hafslo sjukeheimsteneste Fysioterapeut 57685819 48220024
Skagen Anja Gaupne omsorgssenter Hjelpepleiar 57685702
Tandle Kari Bjørg Gaupne omsorgssenter Aktivitør 57685708
Teigen Svanhild Johanne Bjørk Gaupne omsorgssenter Hjelpepleiar, Tillitsvald, vara verneombod
Thomassen Tone Kristin Gaupne sjukeheimsteneste Sjukepleiar 57685711 93445482
wulfsberg ida Gaupne omsorgssenter sjukepleiar 57685500 57685500
Alme Evy Assistent 57685935
Almenningen Hanne Luster oppvekstsenter Assistent 57685935
Bolstad Lena Stai Luster oppvekstsenter Assisterande rektor/styrar 57685935 90929152
Bondevik Åse Berit Hafslo Barnehage Pedagogisk leiar
Bukve Mona Kristin Luster ungdomsskule Undervisningsinspektør 57685763 99722349
Eknes Siw Janne Hafslo Barnehage Spesialpedagog 91188572
Fet Anita Luster oppvekstsenter Assistent 57 68 59 35
Finstad Sigrid Fredheim Hafslo barnehage Pedagog 57685835 97064549
Fuglesteg Anna Sissel Skjolden oppvekstsenter Assisterande rektor/styrar 57685947 48030044
Fuhr Linn Hafslo barnehage Assistent 57 68 59 35
Gjerde Marianne Hafslo Barnehage Assistent 97103929 97103929
Haganes Berit Solvorn oppvekstsenter Assisterande rektor/styrar 57685845
Hagen Elisabeth Hafslo Barnehage lærling barne -og ungdomsarbeid 57685835 4767005
Halveg Anne Kristin Haugen Jostedal oppvekstsenter Ass. rektor/styrar 57685965
Hauge Berit Marie Hafslo barne- og ungdomsskule Sekretær 57685820
Haugen Monica Solvorn oppvekstsenter Pedagogisk leiar 57 68 59 26
Havellen Ellen Kristin Skjolden oppvekstsenter Rektor/styrar 57685940 41563871
Henjum Kari Merete Hafslo barne- og ungdomsskule Inspektør 57685823
Hilleren Aud Marit Kvam Veitastrond barnehage Pedagogisk leiar 57685863 97986513
Joranger Per Rune Gamlestova barnehage og Veitastrond barnehage Styrar 57685850 45082357
Karlsen Holene Sandhya Hafslo Barnehage Assistent 97558859
Kristoffersen Hilde Hafslo barnehage Pedagogisk leiar 57685834 97666966
Krokgjelet Gunn Jorunn Jostedal oppvekstsenter
Kuld Heimlid Synnøve Hafslo Barnehage assistent 95140789
Kveane Karianne Hesjevoll Jostedal oppvekstsenter Assistent
Larsen Elisabeth Dale Veitastrond BHG Pedaogisk Leiar 97002106
Lefdal Gunn Beate Thorsnes Luster ungdomsskule Rådgjevar 57685764
Leirdal Anne Grete Luster oppvekstsenter 57 68 59 27
Lerum May Grethe Luster barnehage Pedagogisk leiar 57 68 59 35
Liljedahl Ann Helen Hafslo Barnehage Pedagogisk leiar 97623891
Lysne Solveig Seim Luster oppvekstsenter Pedagogisk Leiar
Løkkebø Solveig Hafslo barnehage Styrar 57685835 41622595
Melheim Turid Luster oppvekstsenter Pedagogisk leiar 57 68 59 35
Midtun Linda Gamlestova barnehage Assisterande styrar 57685850
Moe Marius Hafslo barnehage Pedagogisk leiar / Barnehagelærar 452 04 582
Moen Eli Merete Luster oppvekstsenter Rektor/Styrar 57685920 95993505
Natvik Judith Hafslo barn og ungdoms skule Assistent på HBUS
Nes Helge Eivind Veitastrond skule Pedagogisk leiar 57685860
Njøs Heidi Karin Teigen Indre Hafslo oppvekstsenter Assisterande rektor/styrar 95102241
Ospeseter Tordis Hafslo barnehage Pedagogisk leiar 57685833 97066418
Reinertsen Mette Frydenberg Jostedal oppvekstsenter Rektor/styrar 57685960 91715162
Rørvik Silje Kauppi Hafslo barnehage Assistent 57685835 97624297
Sagerøy Ida Kristine Hafslo Barnehage Pedagogisk leiar
Sandøy Anne Hafslo barnehage Pedagogisk leiar 57685836 95754502
Selland Hilde Holte Hafslo barne- og ungdomsskule og Veitastrond skule Rektor 91178041
Solvi Grete Marie Skårhaug Solvorn Oppvekstsenter Rektor/styrar 57685840 90037684
Storvik Gjertrud Lise Hafslo barne- og ungdomsskule Rådgjevar 57685824
Vee Kristin Luster ungdomsskule Rektor 57685760 95759303
Venjum Marianne Hafslo barnehage Pedagogisk leiar 97525778
Volle Vegar Indre Hafslo oppvekstsenter Rektor og styrar 90847060
Alme Mette Teknisk drift 99539928
Bergum Terje Teknisk drift Fagarbeidar 95 87 24 21
Bruheim Olav Teknisk drift Fagarbeidar 41 45 58 39
Cechova Lubica Teknisk drift 40586797
Evjestad Jon Teknisk drift Formann 57685725 90127776
Fortun Rune Teknisk drift Fagarbeidar 98878977
Fredheim Tove Iren Teknisk drift Reinhaldar 46414863 46414863
Fuhr Bjørg Elin Teknisk drift Fagarbeidar 95751692
Fuhr Ole M Teknisk drift Vaktmeistar 48 00 80 42 48008042
Hagen Jermund Teknisk drift Vaktmeistar 91711824
Halveg Terje Teknisk drift Vaktmeistar 91 60 36 84 91603684
Haugane Svein Teknisk drift Vaktmeistar 57685705 41 45 58 28
Haugen Gisle Teknisk drift Vaktmeistar 46660570 46660570
Hilleren Therese Teknisk drift Reinhaldar 95949541 95949541
Høyheim Dan-Yngve Teknisk drift Røyrleggar 57685723 47654481
Høyheim Steinar Teknisk drift Vaktmeistar 57685690 90843895
Kalhagen Melchior Erik Teknisk drift Handverkar 57685722 47831471
Kristoffersen Ann-Mari Teknisk drift Reinhaldar 90876522
Kveane Terje Arild Teknisk drift Leiar 57685720 95191935
Leirdal Ole Magne Teknisk drift Vaktmeistar 57685766 91581491
Listou Hilde Høyheim Teknisk drift 41455848
Midtbø Turid Teknisk drift Reinhaldar 41 68 01 67
Myklemyr Gerd Teknisk drift 48138467
Mørkrid Malai Teknisk drift Reinhaldar 94807649
Næss Kim Teknisk drift Fagarbeidar 95884292
Olsen Malfrid Helen Teknisk drift Reinhaldar 91168231
Sagerøy Venke Lill Teknisk drift Leiande reinhaldar 91695409
Saur Odd Steinar Teknisk drift Fagarbeidar 90 93 45 69
Skjerven Jostein Teknisk drift 92358990 40011224
Skjolden Kjell Teknisk drift Røyrleggjar 57685723 97544908
Stenehjem Birgit Eide Teknisk drift Reinhaldar 95063887
Sætrehaug Anne Karin Teknisk drift Fagarbeidar m.Serald 99265939
Sønnesyn Edvin Teknisk drift Vaktmeistar 57685830 95892673
Tangnes Arild Teknisk drift Fagarbeidar 97 65 19 13
Thune Marife Legria Teknisk drift Reinhaldar 91389997
Vigdal Arne Kristian Teknisk drift Fagarbeidar 97 65 18 99
Vigdal Inger Lise Teknisk drift Fagarbeidar m.Serald 95752945
Vigdal Rune Teknisk drift Røyrleggjar 99160945
Vigdal Willy Teknisk drift Vaktmeistar 57685805 95735883
Wurm Eva Teknisk drift 94984018
Yttri Inger Johanne Teknisk drift Fagarbeidar for Park- og grøntområde 99251069 99251069
Ølnes Olaug Kristine Teknisk drift Fagarbeidar m.Serald 99152262
Eide Stig Omar Økonomi Rådgjevar 57685548
Hesjevoll Perdy Økonomi Skatteoppkrevjar 57685546
Molland Jane Fasteland Økonomi Konsulent 57685571 48054372
Steig Liv Janne Økonomi Rådgjevar 57685570 45222909