A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Styringsdokument

Lov om barnehager

2012-11-06

Rammeplan for barnehagen

2017-08-15

Årsplan

Årsplan for Gamlestova bhg 2019         (stor utgåve) - arbeidsdokument for personalet !
Årsplan for barnehageåret 2019 - 2020 (liten utgåve) PDF document ODT document

2019-08-15

Til deg som er ny brukar i Gamlestova barnehage

2019-08-15

Språkplan 2019

2019-08-15

Utviklingsplan for Gamlestova bhg 2017 - 2019

2017-12-20
Powered by CustomPublish AS