A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Sosialt bolk 7 og 8 : Ver ein god venn

Sosialt læringsmål: Me gjer noko hyggeleg for kvarandre i og på tvers av klassar

Best friends

 

 

Alle har ansvar for eit godt skulemiljø - sei frå!

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut
Powered by CustomPublish AS