Velkomen til Luster kommune sitt kvalitetssystem.

 

Her skal du kunne finne alle prosedyrar, reglement, handbøker, planar som du har behov for i jobben din.

Du skal og nytte kvalitetssystemet til å melde avvik. Melding om avvik vil gå direkte til din næraste leiar.

Når du skal logge deg inn i kvalitetssytemet må du har eit brukarnamn og eit passord.
Dette får du ved å ta kontakt med leiar for di eining.

Innlogging til Luster kommune sitt kvalitetssystem (LKK)

Har du gløymt brukarnamn og/eller passord, ta kontakt med: