Møtelokala er tilgjengelege for lag og organisasjonar. 

Sjå informasjon om møteromma og ting møterom her.

Faste aktivitetar i lagshuset:

  • Norskopplæring på dagtid månd. – fred.
  • Leksehjelp for elevar ved vidaregåande skule (måndag kl. 17.00 – 19.00)
    Lagshuset opnar kl. 16.00 for sosialt samvær/ete niste i forkant av leksehjelp

Plassering lagshuset:

Lagshus kart 1txt.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Lagshus kart 2TXT.jpg