Klatrepark Hafslo + nærmiljøanl.jpgFriluftsliv i Luster kommune

Idrettsorganisasjonar:

Andre treningstilbod:

Det er også treningssenter i Fortun og på Hafslo