Åshild Ekrene, Naturviterne

Bjørn Inge Fossen, NITO

Linda Hermansen, Fysioterapiforbundet

Elisabeth Nygård, Sjukepleiarforbundet

Siri Liestøl Christensen, Legeforeningen

Grete Ulviksbakken, Fagforbundet

Svein Bjarne Steig, Utdanningsforbundet


Referat frå møte med hovudtillitsvalde ligg i LKK - kommunen sitt kvalitetssystem
Bruk søkeord HTV