A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Sigbjørn Leirdal

Sigbjørn Leirdal - Lærling i Gamlestova bhg (avd Loftstova)

Velkommen til Gamlestova barnehage. Sigbjør Leirdal er lærling i Gamlestova barnehage. Han skal vera på avdeling Loftstova i perioden : 01.02.19 - 31.08.19.
Han har Nina som instruktør. Lykke til i Gamlestova barnehage.

 

2019-02-04

Søknadnadsfrist for endring og ny barnehageplass ; 01 Februar 2019

Søknad, endrin og oppseiing av barnehageplass

2018-12-21

Barnehageplass/Suppleringsopptak frå 01.01.2019

Barnehageplass/Suppleringsopptak frå 01.01.2019

Det vert suppleringsopptak og høve til endring av eksisterande barnehageplass frå 01.01.2019. Opptaket er avhengig av ledig kapasitet i den enkelte barnehage.

Søknadsfristen er 1. november 2018.

Elektronisk søknadsskjema finn de her.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Oddbjørg Ese, pedagogisk konsulent tlf. 57 68 55 20

2018-10-05
Powered by CustomPublish AS