A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Søknadsfrist for endring, eller ny barnehageplass: 1. februar 2018

Søknad om barnehageplass og søknad om endring av barnehageplass 2018/2019.

De skal nytte det elektroniske søknadsskjemaet - barnehageåret 2018/2019 

som De finn på Luster kommune si heimeside - http://www.luster.kommune.no/barnehage.391051.nn.html

Vedtak om barnehageplass vert sendt som post og må underskrivast og returnerast til Luster kommune, Rådhuset, 6868 Gaupne

De kan forvente svar innan 15. mars 2018

Dersom det er barn på venteliste, må dei søke på nytt.

Barn som har plass i barnehage 2017/2018 treng berre søke dersom dei ynskjer endring i tilbodet frå hausten 2018.

Dersom de treng rettleiing i samband med dette, ta kontakt med den eininga de skal søke til. 
 

2017-12-20
DSC_0312

Besøk av politiet - Tysdag 31 Oktober 2017

Politiveka i Gamlestova bhg (veke 44)

 

Politiet i midtre Sogn (Luster, Sogndal og Leikanger) har i 2017 startet opp et forebyggende arbeid med målsetning om å besøke alle 5-6 års gruppene i alle barnehagene i de tre kommunene på denne siden av fjorden. 

To damer frå polititet kom til våre barnehage og snakka om tema ; vennskap, gode og vonde hemmeligheitar og til sist, men kanskje viktigst, kroppen vår til dei eldste borna på avdeling Loftstova. Politibamsen Eddy er også med på laget til stor glede for barna og oss. Heile gjennomføringa tok ca 30 minutter. Etterpå fekk resten av barnehagen ut å sjå på politibilen. Dette var veldig stas.

 

2017-11-10
Bilete 1

Brannvernveka i Gamlestova bhg (veke 38)

Onsdag 20 September 2017 var me så heldige å få besøk av brannbilen. Det er alltid stor stas å få besøk av brannbilen.
Inni brannbilen satt det 2 hygglege brannmenn. Dei heiter ; Tom Idar Kvam & Per Bjarte Lomheim. Stor takk til dei som
tok seg tid til å koma midt i sauasank. Me håper på å få besøk av brannbilen til brannvernveka i 2018 også :)

2017-11-10
Powered by CustomPublish AS