A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Nytt år

Godt nytt år!

Me ønskjer alle eit godt nytt år, og har von om at 2021 skal bli eit positivt år med mange nye moglegheiter. 

Året startar rett nok med innstrammingar i smitteverntiltaka, men per i dag gjeld dette frå og med ungdomsskulane og eldre elevar, så både barnehagen og skulen hjå oss held fram med dei same smitteverntiltaka som vi hadde før jul.

Det er viktig at dei som kjenner symptom på forkjøling eller annan luftvegssjukdom held seg heime, og at dette gjeld også når symptom eller sjukdomskjensla er mild.

Ta gjerne kontakt med oss om de har spørsmål knytt til dette.     

2021-01-04
Juletre

GOD JUL!

Tradisjonen tru har dei eldste elevane pynta juletreet som er sett opp i biblioteket, og me skulle så gjerne hatt alle familiane samla til julefest og juletregang også i år. Diverre er ikkje det råd å få til i dagens situasjon, men vi kryssar fingrane for at pandemien slepp taket etter kvart og at vi i alle fall til neste jul kan få teke opp att dei tradisjonane der vi samlast i hyggelege lag.

Me ønskjer dykk alle ei retteleg god jul, takkar for året me snart har lagt bak oss, og ønskjer alt godt for 2021. 

 

Helsing alle oss ved Indre Hafslo oppvekstsenter  

2020-12-22
Denne dumperen er mellom dei nye leikane i sandkassen.

Elevrådet spelte inn ønskje

Nye leiker

Nyleg vart det kjøpt inn nokre nye leiker til både inne- og utebruk for skule og SFO. Innkjøpa vart gjort etter ønskje frå elevrådet. Det vart mellom anna nye spadar, siler, traktorar og bilar til sandkassen, dokker og bilar til leikerommet, samt nokre nye akematter som står klare til det kjem nok snø til å bruke dei. 

Elevrådet var elles oppteke av at det burde kome ei bosbøtte også på baksida av skulen, sidan vi berre hadde ei på framsida. Det har vi også fått på plass med god hjelp frå vaktmeister. 

2020-10-21
Powered by CustomPublish AS