A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Tur på gamle vega

God sommar

"Når jordbæra mognast oppe i ur, og hamna gjev mat til blakken.

Når apalen lyser kvit som ei brur og solauga stikk i nakken, 

då bukkar vi fint for læraren vår og seier farvel og takk for i år.

Og lukklege me på heimvegen går, no får me ein pust i bakken"

Me desse linjene frå den gamle sommarsongen, og bilete frå den fine turen vår frå Oklevik til Årøy i går, vil me ynskje elevar, føresette og tilsette ein god sommar.

2018-06-22
jonsok1

Besteforeldredag

I dag har me hatt aktivitetsdag med besteforeldre/reservebesteforeldre. Me delte oss i tre grupper; blomsterplukking, matgruppe og ei gruppe i skogen. Me samlast att i barnehagen og gjekk deretter i jonsoktog til skulen. På skulen var det dekka til mat. Det vart servert rømmegraut, plomesuppe, spekemat frå Nortura og saft frå Lærum. Dette fordi me i år har jobba med temaet "Livet på garden og husdyr". Matgruppa serverte til slutt kaffi og nydelege kaker. Ein flott dag for både ungar og besteforeldre. Det ligg bilete frå besteforeldredagen under bileta til barnehagen.

2018-06-22

Velkommen til sommarfest

Onsdag den 20.juni kl. 18.00 inviterer me til sommarfest for heile oppvekstsenteret.

Det blir underhaldning  av barnehagen og skulen.

Etterpå serverer FAU kaffi,kaker og saft.

Så velkommne til ei koseleg stund på Indre Hafslo oppvekstsenter.

2018-06-13
Powered by CustomPublish AS