A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Trafikkavvikling ved oppvekstsenteret

Trygg kvardag

Vi ønskjer å halde fram med å ha trygge rammer rundt henting og bringing av borna, og vil difor minne om rutinane vi har. ​

For å unngå for mykje trafikk i nærleiken av bygningane, ber vi om at de som køyrer skuleelevar let av- og påstigning skje ved rundkøyringa.

Det er også viktig at farten blir tilpassa tilhøva. Ønskjet vårt er at ingen trafikantar overstig 20 km/ t etter avkøyring til oppvekstsenteret. 

      

              Rektor

 

 

 

 

 

2019-09-20

Velkommen til nytt barnehage- og skuleår

Måndag 19.august kl.9.00 ynskjer me velkommen til  nytt skuleår. SFO har vanleg oppstart kl.07.30. Barnehagen har alt starta opp så dei er godt i gang med eit nytt barnehageår. Så velkommen til nye og gamle born/elevar, føresette og tilsette både i barehagen og på skulen. 

 

2019-08-16
7

God sommar

Med bilete av denne flotte gjengen vil me ynskje elevar, føresette og tilsette ein god sommar.

2019-06-21
Powered by CustomPublish AS