A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Haustblad

Rom for alle, blikk for den enkelte

Hausten er komen og skuleåret er godt i gang!

Blada skiftar farge på trea, og elevar og vaksne har sett farge på skulestarten! Me starta med tema "Me skapar venskap".

2018-10-01
20180613_100514

God sommar!

Fredag 22. juni kl 11.15 tek skulen sommarferie, og me vil ynskje alle ein strålande sommar! 

Barnehagen har feriestengt veke 29 og 30.

Velkomne til skulestart måndag 20.august.

 

2018-06-18
Powered by CustomPublish AS