A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Avdelingsvis og klassevis

Foreldremøte hausten 2020

På grunn av covid19-pandemien blir det ikkje halde felles foreldremøte hausten 2020. 

Tysdag 22. september er det foreldremøte for skulen, med unntak av 1. klasse som hadde foreldremøte 20. august. 

Møtestart er klokka 18.00 for alle klassane, som er delt i dei gruppene dei går i til dagleg. Det vil seie 2. klasse for seg, 3. og 4. klasse er ei gruppe og 5.-7. klasse er ei gruppe.

Vi ber om at det møter berre éin føresett per elev i dei respektive gruppene.

Nærare innkalling kjem.  

 

Barnehagen hadde foreldremøte 15. august. 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS