A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Elevundersøking

ELEVUNDERSØKINGA

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking der elevar får seie meininga si om læring og trivsel i skulen. Skulen, kommunen og staten brukar resultata til å gjere skulen betre. Det er obligatorisk for skulane å gjennomføre undersøkinga for elevar på 7. og 10. trinn. Undersøkinga er anomym.

Elevar i 7. klasse kan svare på undersøkinga her

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS