Naturviterne, leiar: Rune Hedegart, HTV: Åshild Ekrene tlf. 57685582

NITO, leiar: Bjørn Inge Fossen HTV: Bjørn Inge Fossen tlf. 57685588 

Fysioterapiforbundet, leiar: ... HTV: Linda Hermansen tlf. 57685707 

Sjukepleiarforbundet, leiar: Elisabeth Nygård, HTV: Elisabeth Nygård tlf. 99510784

Legeforeningen, leiar: Ronny Cassels, HTV: Siri Liestøl Christensen tlf. 97591831

Fagforbundet, leiar: Svein Tore Heltne, HTV: Grete Ulviksbakken tlf. 57685599

Utdanningsforbundet, leiar: Anne Grethe Leirdal, HTV: Svein Bjarne Steig tlf. 91185339 


Referat frå møte med hovudtillitsvalde ligg i LKK - kommunen sitt kvalitetssystem
Bruk søkeord HTV oppe til venstre.