Arbeidstakarrepresentantar valde for 2020-2021:
Grete Ulviksbakken
Svein Bjarne Steig

Personlege varamedlemar 
Willy Vigdal for Grete Ulviksvakken
Elin Nina Fossheim for Svein Bjarne Steig

Hovudverneombod
Svein Tore Heltne

Arbeidsgjevarrepresentantar
Leiar Jarle Skartun
John Olaf Røhme
Olaug Marie Bjelde

Varamedlemar i rekkefølge
1. Anita Bjørk Ruud
2. -

Protokollar for Arbeidsmiljøutvalet ligg i LKK - kommunen sitt kvalitetssystem
bruk søkeord AMU

Møtekalender med saksdokument og møteprotokollar.

I møte i Arbeidsmiljøutvalet 220318, sak 2/18 – vart rådmann Jarle Skartun valt som leiar i arbeidsmiljøutvalet for 2018-2019.