A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

5. kl

Fellestur til Huarplassen

Vestlandet synte seg frå si beste side, den dagen då me gjekk til Huarplassen. Nydeleg vær og ungar i strålande humør, gjorde turen til ei fantastisk oppleving. 

Mellomtrinn 2020_2021_247x185.jpg  Utsikt Huarplassen_240x320.jpg

2020-08-21

Velkommen til nytt skuleår!

Ynskjer alle elevar og føresette velkommen til nytt skuleår! Me startar oppatt måndag 17.august, klokka 8.30. Ynskjer spesielt velkommen til dei nye 5.klassingane våre :) 

h.jpg

2020-08-14

God sommar!

Tusen takk for ei fin sommar-/7.klasse avslutningsfest tysdag 16.juni. Epletreet er som seg hør og bør, planta med kyndige hender av Jermund. 7.klassingane var flinke assistentar. Ynskjer alle store og små ei riktig god sommarferie! Takk for følgjet so langt til dei flotte 7.klassingane våre, Niklas, Susanne og Storm. Lykke til på ungdomsskulen. 

God sommarhelsing frå alle oss tilsette. :)  

20200617_114732_629x838.jpg

 

 

20200616_191228_608x607_308x307.jpg

2020-06-19

Gratulerer med dagen!

Ynskjer alle ei retteleg god nasjonaldagsfeiring, frå alle oss ved oppvekstsenteret. 

20200515_130132_501x453.jpg

2020-05-17

Endeleg skulestart

Hoe gezond zijn kinderen van 0 tot 4 jaar? - De Heemsteder

Måndag 11.mai, byrjar elevane på skulen att. Me gler oss til å sjå dykk att, alle som ein! Sjølv om heimeskulen kom brått på dei aller fleste av oss, trur eg me kom godt ut av situasjonen likevel. Me har fått ei markant forsterking av den digitale kompetansen vår og den skal vi nyte godt av framover. Eg trur også at elevane har vortne meir medvitne på å strukturere eigen skuledag og arbeidsmengde - det er ikkje berre lett å plutseleg skullle sitje aleine ein heil skuledag! Mykje ros til både elevar og føresette, for at det har gått so bra i desse vekene. 

 

Sjølv om det kan sjå ut som krisa er over for denne gong, er det framleis veldig viktig å følgje dei smittevernråda me har fått av helsedirektoratet. Difor vert også oppstarten og skuledagane framover, noko anleis enn det elevane (og vi) er vande med. I morgon (måndag 11.mai) møter mellomtrinnet til vanleg tid, men dei må halde seg på grusbana før det ringer inn til første time. Det vil vere vaksne ute og rettleiie elevane, samt svare på spørsmål. Morgondagen kjem i stor grad til å gå med til å innarbeide nye rutinar, men eg håpar vi får tid til litt fag også :) 

Elevane tek med seg dei bøkene dei har behov for i morgon; norsk, matte + repetisjonsheftet og engelsk. Dei skal også ha med penalhus, med skrive- og farge blyantar, viskelær, blyantkvessar og linjal. Dei må også ha med matpakke og eiga drikkeflaske. Me har ikkje lagt ut vekeplan/dagsplan endå - elevane vil få informasjon om dagen i morgon. 

 

Dette vert stas! Me ser verkeleg fram til å sjå alle att og vi vonar at elevane gler seg også (og kanskje norkre av dei føresette også? :) )

Vel møtt alle!!    

2020-05-10

Rapport heimeskule

Hei alle saman!

Me er komen godt i gong med veke 6 i heimeskulen. Ting har verkeleg begynt å kome på plass og det verkar som elevane forstår "systemet" med dei planane me har laga til dei. Vi er etter kvart vortne nokre racarar på å nytte den digitale læringsplattforma Teams - vi har videomøter, oppgåver, innleveringar og chattar, som om me aldri skulle gjort noko anna. Tipp topp der altso :) Innimellom opplever vi også litt krøll, spesielt når det kjem til å finne att arbeid, som allerede er byrja på. Elevane opplever at noko av det dei skreiv sist, er vekke, eller at dei ikkje finn att dokumentet i det heile teke. Me prøver då so godt vi kan å hjelpe til, men innimellom kan det vere litt utfordrande å finne ut av problemet, spesielt når vi sit på kvar vår plass. Men alt i alt, kan vi sjå at elevane er vortne endå meir strukturerte og flinke til å finne løysingar på skulekvardagen - all mogleg grunn til å gi borna dykkar skryt her altso! 

Denne veka byrja som kjent 1.-4. klasse på skulen att. Det vert spennande å sjå utviklinga framover. Vi kryssar fingrane for at tilstanden i samfunnet vil tillate at det snart vert vår tur til å byrje att. 

Ynskjer dykk fine dagar framover.

Ps: minner dykk på at fredag er 1.mai og elevfri dag :) 

Gro Anita  

2020-04-27

Skulen stengt fram til 13.april

Som dei fleste no sikkert har fått med seg, er skulen stengt til og med 13.april. Meir informasjon om dette frå udir, finn de her: https://www.udir.no/korona

Me held fram som før, med undervisning hovudsakleg på Teams. Elevane er etter kvart vortne meir drivne på denne måten å ha skuledag på, men me har forståing for at dei kan verte både frustrerte og leie innimellom. Dei gir uttrykk for at dei saknar kvarandre og at dei har eit ynskje om å få spele fotball saman att og andre normale "friminutt"aktivitetar. Det beste rådet me kan gi då, er å vere tolmodige. Vi er i ein unntakstilstand og normal kvardag kjem tilbake. Dersom de ynskjer å snakke med oss på skulen om tankar eller spørsmål de har no, er me tilgjengelege frå klokka 9.00 til 14.30 kvar dag. 

Her kan de lese meir om gode råd til korleis ein kan forhalde seg til situasjonen no: https://bufdir.no/Foreldrehverdag/trygge_rad_til_foreldre_i_korona_hverdagen/

2020-03-26

Rapport heimeskule

Hei.

Då er me komne godt i gong med 2.veka med heimeskule. Me er so langt veldig nøgd med måten dette har løyst seg på hjå elevar, føresette og oss lærarar. Me har forståing for at det kan verke krevjande å jobbe slik for nokon, og at motivasjonen til elevane kan variere. Difor har vi ekstra fokus på at elevane får pausar og variasjon gjennom dagen og i aktivitetane/undervisninga.

Me tykkjer også at det er flott at alle elevane er med på videochattane våre. Eg har inntrykk av at dei syns det er kjekt å sjå kvarandre att, sjølv om det er på skjermen.

Me er også veldig imponert over korleis de jobbar heime, elevane sin innsats, føresette og tilsette som føl opp og legg til rette på ein veldig god måte. Alle klassane jobbar digitalt, på ein eller annan måte. Oppstår det vanskar der, ta kontakt med kontaktlærar.

Me minner om at skulen sine surfacar kunn skal brukast til skulearbeid, og det er eleven som har lånt heim datamaskin som skal bruke den. Altså skulen sine datamaskiner skal ikkje brukast til anna enn skulearbeid, og den skal ikkje delast mellom fleire sysken til dømes, dette pga lisensar, brukarar, tilgangar osv. «Teams» sin chattekanal skal kunn brukast i samråd med lærar til skulearbeid.

Dersom de må ha tak i utstyr/materiell på skulen, gjer avtale med kontaktlærar, så koordinerar kontaktlærar med administrasjonen/skulen.

Gro Anita

2020-03-25

Skulen stengt 13.-26.mars

På grunn av situasjonen kring Koronaviruset, vert skulen stengt i tida 13.-26. mars. 

For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å oppretthalde naudsyntee helse- og omsorgstenester har Helsedirektoratet beslutta ei rekkje tiltak som gjeld frå torsdag 12. mars kl. 1800. 

For å unngå at elevane misser viktig skulegang, vert difor hovudtrykket og skulekvardagen samla på Teams. Der vil lærarar gi informasjon og oppgåver til elevane. Lærararne vil vere tilgjengleg på telefon, melding, epost eller Teams/Visma, frå klokka 9.00 til 14-30 kvar dag.

Dersom ein elev er sjuk, eller av anna årsak ikkje kan delta på undervisning på Teams, melder de om fråvær på Visma, som vanleg prosedyre. 

Me har forståing for at elevar kan synset det er kjedeleg og lange dagar, no når dei ikkje kan samlast og besøke kvarandre fysisk, slik dei gjerne pleier til vanleg. Difor ynskjer me at elevane prøver so godt som råd å ha ein nokonlunde strukturert skuledag heime. Det kan også vere kjekt for elevane å "treffast" på Teams - då veit dei iallefall at dei andre i klassen er der også :) Me vil i løpet av denne perioden legge opp til fysisk aktivitet ute. Dersom nokre elevar kjem samstundes til ein stad, eller dei spring forbi kvarandre, oppmodar me om at dei er forsiktige og ikkje kjem for nære kvarandre, men held tilråda avstand på 1 meter. 

Som konsekvens av stengde skular, vert alle planlagde utviklingsamtalar og foreldremøte vert utsett.

Det er viktig at alle tek situasjonen på alvor. Det er føresette sitt ansvar å informere borna vidare om Korona-viruset, og omsyn ein skal ta. Borna har behov for informasjon fortløpande, og behov for tryggleik i denne situasjonen me er i. Det er dei føresette sitt ansvar og føresette si avgjer om borna skal ha kontakt med andre utanfor heimen. Føl nasjonale råd!

Gro Anita

 

 

 

2020-03-17

God Jul 🤶🎅

Elevane har synt ein kjempeinnsats denne førjulstida, med både skodespel, juleverkstad og saueprosjekt. Dei har vore ivrige og nyfikne, og dei har lært mykje. Dei bidrog også kjempefint med å rigge til julefesten og gjere sin del på skodespelet - kjempebra!! Håpar tilskodarane fekk ei like god oppleving, som det me hadde. 

Eg nyttar høvet til å ynskje God Jul! Me sjåast att 6.januar 2020 klokka 08.30 

20191220_085118_140x186.jpg  20191220_100843_140x186.jpg  20191220_103710_176x235.jpg  

 

 

2019-12-20
Powered by CustomPublish AS