A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

2. kl

bygdakafè

Bygdakafè

Mykje folk var fredag samla til bygdakafè på Indre Hafslo oppvekstsenter. Her kunne ein kjøpa seg kaffi, kaker og sveler laga av 5.,6. og 7.klasse , og så kunne ein slå av ein prat med kjende og ukjende. 1.-4. klasse stod for underhaldninga denne dagen, og dei underheldt med både dans og song. Det er so kjekt at me må bera inn fleire stolar og bord på kafèdagen, for det viser at folk veit å setje pris på bygdakafèen. Så takk til alle som deltok på kafèen på fredag!

2018-10-10
kaffikopp

Velkommen til bygdakafè

Fredag 5.oktober kl.11.00 - 13.00 inviterar me til bygdakafè på Indre Hafslo oppvekstsenter. Det blir sal av kaffi, kaker og saft. 1.-4.klasse vil ha underhaldning ca kl.12.00. Så velkommen til ei koseleg stund på Indre Hafslo. Helsing 5.,6. og 7.klasse.

2018-09-29

Velkommen til foreldremøte

Tysdag 18.september inviterer me alle førsette til foreldremøte på oppvekstsenteret. Foreldremøte for dei som har born i barnehagen startar kl.17.30. For dei som har elevar i 1. og 2.klasse blir det klasseforeldremøte kl. 18.00. Det blir felles møte for alle frå kl. 18.30 til 19.30. 3 og 4.klasse, 5.,6. og 7.klasse vil ha klasseforeldremøte frå kl. 19.30.

 

2018-09-03

Fjelltur

Tysdag den 4.september blir det fjelltur for alle elevane på skulen og borna på skuleklubben. Turen går til Navarsete, Heggdalen og Heggdalsvatnet. (Engjadalen) Me avpassar turen etter borna, så dei minste går nok berre til Navarsete eller Heggdalen. Me reiser frå skulen klokka 9.00 og er tilbake til skuleslutt.

2018-08-31
Tur på gamle vega

God sommar

"Når jordbæra mognast oppe i ur, og hamna gjev mat til blakken.

Når apalen lyser kvit som ei brur og solauga stikk i nakken, 

då bukkar vi fint for læraren vår og seier farvel og takk for i år.

Og lukklege me på heimvegen går, no får me ein pust i bakken"

Me desse linjene frå den gamle sommarsongen, og bilete frå den fine turen vår frå Oklevik til Årøy i går, vil me ynskje elevar, føresette og tilsette ein god sommar.

2018-06-22
tur 2

Kjekke og lærerike dagar

Det nærma seg sommarferie, men framleis er det mange ting me skal gjera og mykje me skal læra.

Sist veke var 1.-4.klasse på blomstertur. Turen gjekk frå skulen til Joranger. Derfrå gjekk me ned Lad-bakkane til Marifjøra, og her hadde me matpause. Så gjekk turen om Sviggaplassane og opp att på skulen.

2018-06-04
parktisk matte

Praktisk matte

Papptalerkar med tal og numicon brikkar kan brukast til so mykje. I år har me brukt dei til å øve på tala frå 0-10. Me har brukt dei når me har øvd på tiar-venner, og no brukar me dei til å øve på tala frå 10-20. I tillegg er det kjempefint å bruke numicon brikkar når me skal lage pluss og minus oppgåver. 2.klasse har nytta numiconbrikkane til dobling og halvering. Dei har også nytta dei til å øve på partal og oddetal. 

2018-05-03
kaffikopp

Velkommen til bygdakafè

Torsdag den 12.april kl.11.00 til 13.00 inviterar me til bygdakafè på Indre Hafslo oppvekstsenter. Det blir sal av kaffi, kaker og saft. Barnehagen vil underhalde. 1. til 4.klasse har i mange veker øvd på ulike dansar, og desse vil dei også visa på kafèen. Så velkommen til ei koseleg stund  på Indre Hafslo oppvekstsenter.

2018-04-05
påskelunsj 1

God påske

Me bilete frå eit flott påskelunsjbord vil me ynskje elevar, føresette og tilsette ei god påske!

2018-03-26
Powered by CustomPublish AS