A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

2. kl

Tur på gamle vega

God sommar

"Når jordbæra mognast oppe i ur, og hamna gjev mat til blakken.

Når apalen lyser kvit som ei brur og solauga stikk i nakken, 

då bukkar vi fint for læraren vår og seier farvel og takk for i år.

Og lukklege me på heimvegen går, no får me ein pust i bakken"

Me desse linjene frå den gamle sommarsongen, og bilete frå den fine turen vår frå Oklevik til Årøy i går, vil me ynskje elevar, føresette og tilsette ein god sommar.

2018-06-22
tur 2

Kjekke og lærerike dagar

Det nærma seg sommarferie, men framleis er det mange ting me skal gjera og mykje me skal læra.

Sist veke var 1.-4.klasse på blomstertur. Turen gjekk frå skulen til Joranger. Derfrå gjekk me ned Lad-bakkane til Marifjøra, og her hadde me matpause. Så gjekk turen om Sviggaplassane og opp att på skulen.

2018-06-04
parktisk matte

Praktisk matte

Papptalerkar med tal og numicon brikkar kan brukast til so mykje. I år har me brukt dei til å øve på tala frå 0-10. Me har brukt dei når me har øvd på tiar-venner, og no brukar me dei til å øve på tala frå 10-20. I tillegg er det kjempefint å bruke numicon brikkar når me skal lage pluss og minus oppgåver. 2.klasse har nytta numiconbrikkane til dobling og halvering. Dei har også nytta dei til å øve på partal og oddetal. 

2018-05-03
kaffikopp

Velkommen til bygdakafè

Torsdag den 12.april kl.11.00 til 13.00 inviterar me til bygdakafè på Indre Hafslo oppvekstsenter. Det blir sal av kaffi, kaker og saft. Barnehagen vil underhalde. 1. til 4.klasse har i mange veker øvd på ulike dansar, og desse vil dei også visa på kafèen. Så velkommen til ei koseleg stund  på Indre Hafslo oppvekstsenter.

2018-04-05
påskelunsj 1

God påske

Me bilete frå eit flott påskelunsjbord vil me ynskje elevar, føresette og tilsette ei god påske!

2018-03-26

Markering av verdens Downs syndrom dag

Onsdag den 21.mars ynskjer me å markere verdens Downs syndrom dag. For å markere dagen og syne at me alle er ulike så håpar me at, både barn og vaksne, denne dagen tek på seg ulike sokkar. 

Den første Downs syndrom dagen vart halden den 21.mars 2006. Datoen peikar på kromosonpar 21 som ved Downs syndrom har eit ekstra tillegg. Over heile verda blir dagen nytta til feiring og opplysning.

2018-03-19
IMG_3899

OL dag

I dag har me hatt ein flott OL dag på Indre Hafslo oppvekstsenter. OL elden vart tent presis kl. 10.00 og sjølvsagt måtte me danse OL-floka.

Etterpå var me delt i grupper der me hadde aking, hopp, portkøyring, flaskerenn og skiskyting. Kl. 11.30 samla me oss på uteskulen der det var matpause og grilling. 

Etter mat var det nye aktivitetar på alle, og kl. 14.00 samla me oss til offisiell premieutdeling. 

2018-02-27
skidag 6

God vinterferie

Med dette bilete frå skidagen vår på Heggmyrane vil me ynskje alle ein fin vinterferie.

Takk til Sogn skisenter som kvart år tek i mot oss til den årlege skidagen. Det set me stor pris på.

Vil de sjå fleire bilete frå skidage så sjå under bileta til 1.klasse.

2018-02-18
kaffikopp

Velkommen til bygdakafè

Fredag den 2.februar kl. 11.00 til 13.00 er alle velkomne til  bygdakafè på Indre Hafslo oppvekstsenter.

Det blir sal av kaffi, kaker og saft.

Barnehagen og 1.-4.klasse vil underhalde.

Så ta med familie, venner eller naboen til ei koseleg stund på oppvekstsenteret.

Helsing 5,.6. og 7.klasse.

2018-01-26
God jul

God jul

Då vil me på Indre Hafslo oppvekstsenter få ynskja alle ei god jul og eit godt nytt år!

2017-12-22
Powered by CustomPublish AS