A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

10. kl

VELKOMMEN TIL AVSLUTNINGSFEST FOR KULL 2004

Torsdag 18.juni kl.19.00   

KLIKK HER for å sjå vedlegg

NB! Grunna reglar for smittervern er det berre føresette og lærarar frå dette skuleåret som deltek på festen. 

2020-06-15

"Delbart" - Tysdag 3.september kl.18.00

Tysdag 3.september kl.18.00-19.00 kjem politiet og har foredrag på foreldremøtet for ungd.skulen.

Informasjon om opplegget frå politiet:

Kripos har utviklet et undervisningopplegg om ulovlig bildedeling og seksuelle overgrep. Dette er en del av politiets satsning mot internettrelaterte overgrep mot barn og unge. Målet er å forebygge ulovlig bildedeling og seksuelle overgrep blant ungdom. Politiet ønsker å bidra til økt bevissthet og kunnskap om temaet, slik at ungdom i alderen 13-16 settes i bedre stand til å ta gode valg og håndtere ulike situasjoner som kan oppstå. Opplegget erstatter det vi tidligere har tilbudt 8.trinn. Tematikken er mye likt, men nå vil fokuset i større grad være på bildedeling og valg, enn før.

Sjå brosjyre frå politiet her.

2019-08-28

Tine Skulemjølk

Skulen har klargjort bestillingsportalen for skulemjølk. Ein har høve til å bestille to ulike produkt, grøn eller rosa mjølk.

Bruk fylgjande link: https://www.skolelyst.no/

2019-08-19
Blomsterkasser 2019.jpg

Elever på ungdomstrinnet har laga flotte blomsterkasser!

Elevar selger blomsterkasser

Blomsterkasser 2019 2.jpg

 

2019-06-07
Skjermbilde visma

Last ned appen Visma Min Skole

Visma har laga ein app for meldingar mellom skule og heim. Her kan ein sende meldingar til kontaktlærar og melde inn fråver.  For meir informasjon og lenkje til nedlasting:

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole-foresatt/

 

 

 

2019-08-28
file

Fredag og valfag

Fredag betyr valfag på ungdomstrinnet. Her er eit glimt frå valfag programmering. Det er utruleg kjekt å undervisa i fag der ein har så motiverte og flinke elevar. Dei gjer ein kjempeinnsats og set seg inn i nye ting med stor iver. Når klokka er fem over eitt sluttar småskulen og då står det nysgjerrige ungar og lurer på kva i alle verda som foregår på datarommet. Så då blir det litt drop-in undervsning gjennom vindauga frå ungdomsskule elevar. God helg!  

2018-11-16
dks12

Frå Bygd til Beat

Måndagen fekk ein sprek start i dag for ungdomstrinnet og 7. klasse. Den kulturelle skulesekken kunne varta opp med ein kjempefin konsert med Son of Light (André Hadland). 

2018-11-12
IMG_6960

Fellessamling januar - oppstart av kampanjeveka VENSKAP

Torsdag 25. januar arrangerte me ei fin fellessamling ved skulen vår. Denne gongen var det 1. og 6. klasse som stod for underhaldninga. Dei imponerte stort med både sang, dans og presentasjon av naturfag/samfunnsfagprosjekt. 1. klasse hadde øvd inn fleire songar og viste oss eit utruleg flott kor. 6. klassingar som står framfor heile skulen med både dans og føredrag imponerer med kor trygge og flinke dei har blitt. I tillegg til alt dette, dansa 1. og 6. klasse saman til Norill sin musikk. Veke 5 er kampanjeveke med venskap som tema. Den siste tida har elevane i arbeidslivsfag frå 8. og 9. klasse snikra og måla nokre fantastisk flotte benkar til oss. Venskapsbenkane vart avduka denne dagen og plassert rundt i gongane på skulen. Tusen takk for ei så flott gåve! Me er veldig stolte av elevane (og dyktige lærarar). 

2018-02-01

Visma flyt skole

Mange har no logga inn og nyttar Visma. Hugs:

  • Sjå etter at du som føresett står oppført med mobilnummer og kryssa av "SMS skole - hjem"
  • Trykk generelt samtykke
  • Trykk samtykke på kvar av ungane dine
  • Lagre nummeret til kontaktlæraren til din unge og bruk dette i staden for privatnummeret 
2017-03-28
Powered by CustomPublish AS